ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΤΗΧΗΣΗΣ

Βίντεο εισηγήσεων Γ. Κόρδη και π. Σταμάτη Σκλήρη
Αναρτήσαμε στο διαδίκτυο τις βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις της 1ης συνάντησης του Σεμιναρίου, στις 27 Μαρτίου, η οποία αφορούσε στην Εικονογραφία:

Γιώργος Κόρδης: "Η ζωγραφική τέχνη στην υπηρεσία της Εκκλησίας"

π. Σταμάτης Σκλήρης: "Εικονογραφικά θέματα της Μεγάλης Εβδομάδος"

Copyright © 2018 Holy Icon & Western American Diocese. All Rights Reserved.