Elder Paisios, Saint Panteleimon Church in Glyfada, fresco/seco wall painting by Stamatis Skliris, 2008-2012