For Father Stamatis

Kosta Bradich, academic painter

It is without a doubt a problem to speak, to write, to use words in order to explain that which is being iconised by fine art. If this should at all be possible, then the art of painting would not be necessary. However, I shall try to present my impressions regarding images on Fr Stamatis’ icons and frescoes.

I have known Fr Stamatis from his days of youth in 1972, and I have partly followed his creative activities. If I did not know him, I would then have to ask myself standing before these portraits what kind of a man would create these images, and what times might he belong to? Impression is that he belongs to Byzantium in the age of its highest achievements in Orthodox spirituality.

As a painter, I often witnessed what effect fine arts have on the observer. Here I restrict myself to those works of art which have made their observers, or listeners to some wonderful peace of music undergo a complete change in their own looks when standing before the beauty they see; their faces simply start radiating joy. I carried with me such an experience upon leaving the church of St Elijah in Piraeus. It is hard to say and even harder to explain how this happened, and what gift was bestowed upon us. This church received that which a believer would desire – the peace and fullness in the Holy Trinity illuminated by light. Confronted with true values man confirms himself in the fullness discovered within his own person. He is under Impression that he is meeting with the awaited loved one. By painting an icon an iconographer gives that which he carries within. The truth opens the way to beauty. The truth is beauty confirming itself in everyday life and it is the guardian of love. Real values confound, and this type of art work requires great courage as well as great knowledge of iconography, and most of all an unwavering and an unrelenting life in Christ.

Standing before the icons of Fr Stamatis I can only remain silent. As a painter I have no means to explain this. It is a sense of helplessness and joy. I am under impression that a miracle has occurred; images before which I confess my inability and my sinfulness. These are icons which have achieved that which Fr Justin Popovich had qualified on my request – the real icon incites prayer. Fr Stamatis’ artwork has confirmed Fr Justin’s position.

Knowing Fr Stamatis I can say that this is the crown of his faith and his tenacity.  Results such as these can not be achieved only by work and tenacity; an entire life of battling for Truth is required.

Translated from the original text in Serbian by Petar V. Sherovich


ЗА ОЦА СТАМАТИСА

Несумњиво је проблем говорити или писати, објашњавати речима оно што је ликовно изображено. Када би то било сасвим могуће, сликање и не би било потребно.Ипак покушаћу да изнесем свој утисак пред ликовима на иконама и фрескама о. Стаматиса.

О. Стаматиса знам од његове младости 1972, и делимично сам пратио његово стваралаштво. Да га не познајем, запитао бих се пред овим портретима какав човек  и у ком времену је створио ове ликове. Стиче се утисак да припада Византији у добу њеног највећег  домета у православној духовности.

Као сликар, често сам био сведок утицаја ликовне уметности на посматрача. Овде се ограничавам само на дела која су чинила да посматрачи, као и слушаоци неке дивне музике, потпуно промене свој лик пред лепотом коју виде, просто им лица засијају од радости. Ја сам такав доживљај понео из цркве Св Илије у Пиреју. Тешко је рећи, а још мање објаснити како нам се то десило и какав нам је поклон дат. Та црква је добила оно што верујући човек прижељкује, а то је мир и пунота у Светој Тројици обасјана светлошћу. У сусрету са истинском вредношћу човек се потврђује у пуноћи коју открива у себи. Има утисак да се сусреће са вољеним кога очекује. Иконописац сликајући икону даје оно што носи у себи. Истина отвара пут ка лепоти. Истина јесте лепота која се потврђује у свакодневном животу и чувар је љубави. Праве вредности збуњују и зато је потребна велика храброст, а такође и велико познавање иконографије да би настала оваква дела, а понајвише непоколебив и истрајан живот у Христу.

Пред иконама о. Стаматиса могу само да ћутим. Ја као сликар немам начина да то објасним.То је утисак немоћи и радости. Нешто што до сад нисам срео ни видео. Имам утисак да се десило чудо. Ликови пред којима  исповедам моју неспособност и моју грешност. То су иконе које су постигле оно што је  о. Јустин Поповић одговарајући на моје питање рекао да је права икона молитвена. Својим делом о. Стаматис је до краја потврдио став о. Јустина.

Познавајући о. Стаматиса могу да кажем да је ово круна  његове вере и упорности. За овакаве резултате нису довољни рад и упорност, већ читав живот проведен у борби за Истину.

Коста Брадић 
академски сликар


"I applied the technique of Kosta Bradich, a painter with whom I am connected through a long-lasting friendship and spiritual cooperation. Kosta explained his technique to me. Since it has the ability to achieve plenty of light, I thought it suitable to be applied in iconography" - Father Stamatis Skliris, "Saint Demetrios of Thessaloniki"

Copyright © 2024 Holy Icon. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.